Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping CartÅ R S M Ø T E   2022


Krøderbanens Venner avholder årsmøte 

16. mars kl.1800 

i 2. etg på Modum Bibliotek.


Årsberetning og revidert regnskap for 2021 blir utdelt på årsmøtet.


Etter årsmøtet vil seksjonsleder for Krøderbanen orientere om 150 årsjubileet i 2022.


Vi ønsker velkommen !