Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Regnskap 2018.pdf (PDF — 230 KB)

ÅRSMØTE 2019

Ble avholdt på Frivilligsentralen i Vikersund

(det gamle pakkhuset)

Onsdag 20.mars kl. 1900

Til behandling var de ordinære årsmøtesakene.

STYRET FOR 2019:

Ola Ingvoldstad, leder

Svein Kittilsbråten

Trygve Dekko (ny)

Yngvar Arnesen

Arne Bjerke (ny)

Øivin Moen

Frode Salvesen og Lars Bergheim, som begge har sittet i styre i mange år, ønsket å tre ut av styret. Leder takket dem for innsatsen og overrakte en blomstergruppe.

MRK! Referat fra årsmøte 2019 vil bli lagt ut på hjemmesiden når dette er godkjent.

ÅRSMELDING 2018.doc (DOC — 135 KB)

Regnskap 2018.pdf (PDF — 230 KB)

Etter avholdt årsmøte presenterte den nye avdelingslederen på Krøderbanen,

Stein Rudi Austheim, seg.

Han gav en situasjonsrapport om det omfattende sporvedlikeholdet som kreves for at det skal kunne kjøres tog på banen.

Vedlikehold/rep. av damplokomotivene (236 og 225) krever også både penger og arbeidsinnsats! Men en er godt i gang.

Slik det ser ut nå blir det også i 2019 kun kjøring med det "lille" damloket "Ulka" mellom Krøderen og Kløftefoss.

Mulig en kan få til høstkjøring helt til Snarum....

ÅRSMØTE 2020

På Frivilligsentralen i Vikersund

Dette møtet var egentlig bestemt til den 26. mars, men på grunn av corona pandemien ble møtet utsatt flere ganger.

Men den 10 september klarte vi å avvikle et møte.

Ett av styremedlemmene, Øivin Moen, døde i mai måned og han ble minnet med ett minutts stillhet. Øivin hadde sittet i styret i mange år og han hadde også deltatt i det frivillige arbeidet som bl.a. konduktør, guide og billettselger.

Ordinære årsmøtesaker ble behandlet.

ÅRSMELDING 2019.doc (DOC — 136 KB)

Valget ble som følger og disse 5 sitter i styret fram til årsmøtet i 2021:

Ola Ingvoldstad, leder

Yngvar Arnesen, styremedlem

Trygve Dekko, styremedlem

Arne Bjerke, styremedlem

Svein Kittilsbråten, styremedlem