Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

*

Venneforeningen ble stiftet 8. mai 2004

og har

medlemmer fra hele Østlandsområdet.

Vi vil gjerne ha flere medlemmer.

Medlemskontingenten er

200 kr for ordinært medlemskap, 160 kr for NJK-medlemmer

og familiemedlemmer 150 kr.

Styringsgruppa for 2019:

Ola Ingvoldstad, leder

Svein Kittilsbråten

Yngvar Arnesen

Trygve Dekko (ny)

Arne Bjerke (ny)

Øivin Moen

*

Her er gjeldende vedtekter for Krøderbanens Venner,

sist revidert på årsmøte 2017.

Ingen endringer ble gjort på årsmøte i 2019.