Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Kløftefoss st.

Kløftefoss st. før 1928

Kløftefoss st etter 1928

Bilde er tatt i 1969

Kløftefoss st. i dag - 2010

Desverre er ikke stasjonen mye å se til i dag. Kun ei gammel "moelvenbrakke"

er det de reisende på Krøderbanen får se....

Men det jobbes med saken !

Litt historie om Kløftefoss:

Det var nok ikke den store trafikken på Kløftefoss de første årene etter at Krøderbanen ble anlagt. Ramfoss (Kløftefoss) var nærmest et øde sted i mange år.

Men da Ramfos Træsliberi så dagens lys i 1891 ble det stor trafikkøkning. Et pensehus ble satt opp og sidespor til sliperiets pakkhus ble bygget.

Ramfoss Træsliberi var i drift fram til 1928, da det store krakket kom. Men i løpet av disse 37 årene fikk både Kløftefoss og Krøderbanen et voldsom oppsving.

Etterhvert som treforedlingen i de mange nye fabrikkene langs Drammenselva tok seg opp og bygging av flere sagbruk ble tømmeret i Holleias skoger en viktig ressurs. I mellomkrigstida, og spesielt 1930 - 1940 var det stor aktivitet med levering av tømmer til Kløftefoss st. Det fortelles at det siste året før krigen brøt ut i 1940 var det omkring 50 hester som kjørte tømmer fra Holleiaskogene til Kløftefoss og Krøderbanen.

(Mye av historien her er hentet fra Thure Lunds bok "På sporet med Krøderkippen" - 1997)

Tømmerrampa på Kløftefoss i dag. Denne ble bygget på slutten av 1930-tallet