Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Brosjyre for Krøderbanen - 2010

Se eller utfyllende opplysninger om Krøderbanen på Norsk Jernbaneklubbs hjemmesider:

www.njk.no

Brosjyreoppsett 2010.doc (DOC — 421 KB)

Damptoget

Foto: Erik Borgersen

... og så var 2010-sesongen over.

Mange chartertog er kjørt og rekordbesøk på Krøderbanen i år.

I flg. museumsbestyrer Ellen Sletvold har det allerede innkommet mange nye bestillinger på chartertog sommeren 2011.

* * *

BESØKSTALL 2010

2910totalt2010.doc (DOC — 45 KB)

Vikersund stasjon i juli 2010

Her blir to busslaster med cruisebåt-

turister tatt i mot av Krøderbanens eminente

guide, David Bartos. Damptoget står og venter

i Krøderbanens spor.

"Nye KOAS" på Krøderen

Suvenirkiosken på Krøderen fikk et ordentlig

ansiktsløft på vårparten 2010.

Dette takket være bl.a. to av de frivillige, Linda

Sundell og Elisabeth Ruud

Museumsjernbanen Krøderbanen ønsker gamle og nye besøkende hjertelig velkommen tilbake sommeren 2011.