Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Krøderen st. - bygget til banens åpning i 1872

Krøderen st. ca 1890 - smalsportiden

Krøderen st. i 1909 - på slutten av Krøderbanens storhetstid

Til høyre ser vi jernbaneresturanten som ble revet ca 1923

Tømmertog klar til avgang på Krøderen st. - 1957

Krøderen st. - barnas dag i 2008

Krøderen st. en søndag i august 2008. Lok 236 i forgrunnen

Litt historie om Krøderen st.:

De første par år etter at stasjonen og Krøderbanen ble åpnet ble endestasjonene kalt for Sundvollen. Antagelig ble navnet endret til Krøderen ganske raskt for å unngå forveksling med Sundvollen i Hole. Selve stasjonsbygningen er tegnet av den kjente jernbanearkitekten Georg A. Bull - og er av den såkalte askertypen. På stasjonen var det et rommelig pakkhus, svingskive, vanntårn og lokomotivstall. Det var (er) spor til Krøderen Sag. Tidligere gikk sporet også ned til Krøderen Brygge.

Krøderen stasjonsområde er selvsagt forandret noe opp gjennom årene - fra 1872 til moderne tid - men svært MYE er uforandret. Bygninger og sporområde ble fredet allerede i 1981.

(Noe av historien her er hentet fra boka Til Thure Lund "På Sporet med Krøderkippen" - 1997).

Under her finner du noen flere bygninger som står på Krøderen stasjonsområde og som er godt bevart. Privéten og aviskiosken er bygninger som er flyttet til Krøderen i senere tid.

Priveten (utedoen) på Krøderen

Aviskiosken på Krøderen

Betjentboligen på Krøderen 

Pakkhuset på Krøderen

Lokstallen på Krøderen 

Vanntårnet på Krøderen

Svingskiva med lok 236

Krøderen Sag