Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Kulturminneplan for Modum

Denne planen har det vært jobbet med i lang tid. Men det er mange som ikke har vært fornøyd med innholdet. Dette gjelder også vi som er glade i kulturminnet Krøderbanen.

Planutkastet har i sommer vært ute på høring og det er flere aktører i krøderbanemiljøet som har sendt inn et høringssvar.

Høringssvarene er på mange måter ganske entydige...

Vi etterlyser omtale av Krøderbanen som et kulturminne av nasjonal betydning. Dette gjelder bl.a. stasjonene og telefon/telegraf kursen mellom Krøderen og Vikersund.

Nedenfor finner du Krøderbanens Venners høringssvar: