Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Litt historie om Krøderbanen

i tekst og bilder

Nedenfor finner du linker til:

1. Tidligere banemester Rune Haugses historiefortelling om Krøderbanen og Norsk Jernbaneklubbs tidlige inntreden og betydelige aktivitet

2. Pensjonert museumsbestyrer Ola Ingvoldstad holdt et foredrag den 16.04.2010 om Krøderbanens betydning for Krødsherad generelt og Krøderen spesielt. Bilder og tekst er gjengitt nedenfor