Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Litt om oss og hvor vi holder til

mellom Vikersund og Krøderen

Krøderbanens Vennner er en venneforening som støtter museumsjernbanen Krøderbanen

Vi har for tiden (2016) 101 medl. og mange av disse betaler kun sin medlemskontingent for å bidra litt økonomisk til enkelte prosjekter som Museet Krøderbanen ønsker. Og de synes det er flott at noe av norsk jernbanehistorie blir ivaretatt av Krøderbanen!

Men det er også flere av medlemmene som bidrar fysisk - enten som guider, konduktører, fyrbøter på damploket ellersom billettør på stasjonene. Noen er også med på dugnader for å rydde siktlinjer langs det gamle jernbanesporet mellom Vikersund og Krøderen (26 km).

Kartet viser Krøderbanen og de 5 stasjonene