Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Snarum st.

Snarum st fra ca 1880

Vanntårnet kan sees til høyre på bildet.

Snarum st. i 1969

Vi ser her de spesielle grindene som både kunne stenge for tog og veg

Planovergang ved Snarum st. (2008)

Snarum st. slik den fremstår i dag (2010).

Den gamle stasjonsbygningen brant i 1992, men ble gjenoppbygget

etter gamle tegninger og sto ferdig til 125-års feiringen i 1997

Venneforeningen har arrangert julegrantenning på Snarum st. i mange år.

Her ser vi et lokalt julenisseorkester i sving.

Ca 100 "snaringer" møter da opp til julegløgg og en trivelig

førjulsprat på plattformen

Litt historie om Snarum:

Stasjonen ble åpnet til Krøderbanens ferdigstillelse i 1872. Den er et eksempel på den såkalte Hvalstadtypen. Stasjonen het Lofthus det første året, men skiftet navn til Snarum (Hvorfor vet man ikke). Snarum meieri ble bygget rundt 1900 og sammen med Krøderen og Hole (Sysle) meieri utgjorde disse en god kunde for Krøderbanen. I 1919 startet Olav Ellingsen sementvarefabrikk og ble også en betydelig kunde for jernbanen. Det ble også bygget et sagbruk ved Snarum stasjon (Gunnar Haugerud) tidlig på 1900-tallet.

Sidesporene Gubberud, Grina, Morud, Liapensen og Kløftefoss var underlagt "mesteren" på Snarum.

På 1930-tallet var det tre landhandlerier i Snarumsområdet og mye av varene dit kom nok med toget. Nevnes må også at persontrafikken fra Snarum st var meget stor på grunn av det store opplandet den dekket. Snarum st. hadde vanntårn (se første bilde).

Stasjonen hadde egen stasjonsmester fram til nedleggelse av persontrafikken i 1958.

(Mye av historien her er hentet fra Thure Lunds bok "På sporet med Krøderkippen" - 1997)