Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Sysle st.

Sysle st. ca 1910

Stasjonen ble bygget i 1894, men det var stoppested her (Hole) allerede i 1874.

Men da stasjonen sto ferdig ble det forfremmet til stasjon og fikk navnet Sysle.

Mange som venter på toget - ca 1939

Bilde er fra oktober 2009

David Bartos og Øystein Heslien bygger ny planovergang.

Prosjekt "Rehabilitering av Sysle stasjons sidespor og mellomplattform" er i gang.

Litt historie om Sysle:

En av grunnene til at Sysle st. ble anlagt der den ligger er Hole skole som lå noen hundre meter unna. Og det var et begynnende tettsted i området. Det forelå planer om et landhandleri på stedet og forsendelse av melk og meieriprodukter var også viktig.

I 1912 ble det bygget nytt meieri like ved stasjonen. Melkeforsendelsen varte helt til 1949.

Støperibedriften Elart har også benyttet Krøderbanen og Sysle st.og de var meget betenkt da det gikk mot nedleggelse av Krøderbanen. På 1960 tallet sendte Elart 3 - 400 tonn gods i året med Krøderbanen. Men etterhvert ble det bestemt at vanlig fraktgods skulle vekk fra Krøderbanen og Elarts fraktforsendelser ble overført til bil.

(Mye av historien her er hentet fra Thure Lunds bok "På sporet med Krøderkippen" - 1997)