Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Vikersund st.

Stasjonen ble bygget i 1866 og sto ferdig til Randsfjordbanens åpning

Begge bildene er fra ca 1910

Ca 1930

Veterantoget og lok 236 på Vikersund st.

Bildet er fra 2007 og lokomotivet er skiftet over til spor 4 for

å gå i front av toget i spor 5

Tre damplok på Vikersund st. i sept. 2004

Den 12. september 2004 var Krøderbanen med på feiringen av jernbanens 150 års jubileum

og i den forbindelse stilte Krøderbanen med to damplok; "Ulka" og 236. Norsk Museumstog

ankom med ekstratog fra Oslo med lok 271 som trekkraft

Litt historie om Vikersund:

Det fortelles at da Vikersund st. ble anlagt så var det i ganske landlige omgivelser. Det var ikke noen "Vikersund gate" og jordene til Vestre Viker gård strakk seg etter hele vestsiden av jernbanesporet.

I 1926 var det 18 personer sysselsatt på Vikersund st. Det var stor aktivitet der da stasjonen både var en betydelig stasjon for Randsfjordbanen og endestasjon og omlastningsstasjon for Krøderbanen.

Vikersund st. hadde et solid sporsystem. Dette var ikke minst nødvendig på grunn av den store godstrafikken på Krøderbanen. I 1920 var det tre gjennomgående spor og et fjerde spor inn på Krøderbanens linje. I tillegg var var det tre buttspor, bl.a. ett inn i pakkhuset. Det gikk også to spor ut til ei smie og lasterampe ute ved ved Tyrifjorden. Stasjonen hadde svingskive slik at lokomotivene kunne kjøre "rettvendt" til Krøderen. (Denne ble fjernet for mange år siden og det pågår for tiden et arbeid med å få lagt inn ei ny skive - sammen med en vannstender..)

Vikersund st har hatt flere navnebytter; Fra 1867 til 1894 ble navnet skrevet Vikersund. Fra 1894 til 1939 hadde stasjonen navnet Vikesund. Og så ble navnet endret igjen til Vikersund og det er navnet i dag.

I dag er Vikersund st. en meget viktig stasjon for museumsjernbanen Krøderbanen. Det er hit de fleste reisende ankommer i sommersesongen for å ta søndagstoget til Krøderen.

(Mye av historien her er hentet fra Thure Lunds bok "På sporet med Krøderkippen" - 1997)